• Strona Główna

 • MYŚLI BŁ. MATKI TERESY


  ? Bóg Cię kocha. Kochaj innych, tak jak On kocha Ciebie.
  ? Miłość jest dzieleniem się z innymi. Miłość jest dawaniem tego, co najlepsze.
  ? Każde dzieło miłości spełnione całym sercem zbliża ludzi do Boga.
  ? Miłość, aby była prawdziwa, musi kosztować, boleć, musi ogałacać nas z siebie samych.
  ? Tylko miłość nawraca do Boga, który jest miłością.
  ? Miłość jest cudownym odkrywaniem tego, co u drugiej osoby pochodzi od Boga.
  ? Miłość jest owocem, który dojrzewa w każdym czasie i w zasięgu każdej dłoni.
  ? Powinienem ogołocić się z wszelkiego egoizmu, aby Bóg mógł mnie napełnić swoją miłością.
  ? Radość jest modlitwą. Radość jest mocą. Radość jest miłością.
  ? Bóg kocha tego, kto daje z radością. Radość jest miłością w czynie.
  ? Chrystus nie zapyta cię, jak wiele uczyniłeś, lecz ile włożyłeś w to miłości.
  ? Jezus, aby ukazać swoją miłość, umarł za nas na krzyżu. Prawdziwa miłość domaga się ofiary.
  ? Pracuj dla Jezusa, a Jezus ci się odwzajemni. Módl się do Jezusa, a Jezus będzie się modlił przez ciebie.
  ? Im bardziej zapomnisz o sobie, tym bardziej Jezus będzie o tobie pamiętał. Im
  bardziej uwolnisz się od swojego ja, tym bliżej ciebie będzie Jezus.
  ? Jezus posłuży się tobą, by dokonać przez ciebie wielkich rzeczy, pod warunkiem
  , że wierzysz dużo mocniej w Jego miłość, niż w swoją słabość.
  ? Pozwól, aby Jezus posługiwał się tobą nie pytając cię o pozwolenie, a
  będziesz święty, bo do Niego należysz.
  ? Mottem mojego życia jest: Wszystko dla Jezusa, wszystko dla Jezusa przez Maryję!
  ? Zawsze obdarzaj radosnym uśmiechem dzieci, wszystkich, którzy cierpią
  i są samotni. Daj im nie tylko swoje ręce, ale i swoje serce.
  ? Wszystkie nasze słowa będą nieużyteczne, jeśli nie wypłyną z głębi serca,
  jeśli nie będą potwierdzone świadectwem życia.
  ? Głoszenie Jezusa nie jest nauczaniem, jest życiem.
  ? Jeśli chcesz, aby ubodzy zobaczyli w tobie Chrystusa,
  musisz najpierw zobaczyć Chrystusa w ubogich.
  ? Przed Bogiem każdy jest ubogi.
  ? Zniechęcenie jest oznaką pychy ? świadczy o tym, że ufasz swoim własnym zdolnościom, a nie Bogu.
  ? Najpierw musisz zmienić się sam, aby świat wokół ciebie stawał się lepszy.
  ? Kto jest najsilniej złączony z Bogiem, ten najbardziej kocha innych.
  ? Modlitwa rozszerza serce, aż w końcu staje się zdolna do przyjęcia daru Bożej obecności.
  ? Jeśli chcemy się naprawdę modlić, najpierw musimy się nauczyć słuchać, Bóg bowiem przemawia w ciszy naszych serc.
  ? Niech was nie zadowala dawane pieniędzy; pieniądze to nie wszystko, bo można
  je zdobyć. Biedni potrzebują naszych rąk, by im służyły,
  potrzebują naszych serc, by ich kochały.
  ? Dzisiejszy świat posiada wiele lekarstw na różne choroby, ale tym,
  czego brakuje najbardziej, jest miłość. ? Ludzie, nawet bardzo bogaci, którzy nie umieją
  dawać i przyjmować miłości, są najbiedniejszymi z biednych.
  ? Stworzono nas do wielkich rzeczy. Nie po to,
  byśmy się ubiegali o dyplomy czy stopnie naukowe, o tę
  pracę czy inną. Stworzono nas, byśmy kochali i byli kochani.
  ? Żyj dniem dzisiejszym. Wczoraj przeminęło, jutro jeszcze nie
  nadeszło. Masz tylko dzisiaj, by kochać Jezusa i służyć Mu.
  ? Spójrz przed snem na swoją dłoń i zapytaj siebie samego: Co
  uczyniłem dziś dla Jezusa?
  ? Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem
  wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój.