Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji
„Serce za serce” przy parafii św. Stanisława BM w Mławie
powstało w czerwcu 2002 r. jako kontynuacja posługi diakonii pomocy osobom niepełnosprawnym Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”.
Nazwa Stowarzyszenia określa jego główne działania - miłosierdzie i ewangelizację oraz wskazuje cel tych działań , dawanie "serca za serce”. Tym, który pierwszy otworzył dla każdego z nas swoje Serce jest Jezus.
Na dar Jezusa członkowie stowarzyszenia pragną odpowiedzieć bezinteresowną służbą potrzebującemu człowiekowi. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”(Mt 25,40).
Patronką Stowarzyszenia jest św. Matka Teresa z Kalkuty .Jest ona wzorem pokornej i ofiarnej służby najbardziej potrzebującym.Stowarzyszenie realizuje swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez różnego rodzaju zajęcia: integracyjne, plastyczne, rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne prowadzone od 2009 r. w wynajętym lokalu, wyremontowanym z własnych środków. Stowarzyszenie organizuje również dni skupienia, pielgrzymki oraz wycieczki.


Co wnosi działalność Stowarzyszenia w życie tych, którzy w niej uczestniczą?
Osobom niepełnosprawnym daje możliwość korzystania z rehabilitacji psychofizycznej, wspólnego spędzenia czasu, nawiązania przyjaźni, odkrywania swoich talentów, przełamywania barier. Pomaga im także odnaleźć swoje miejsce w życiu społecznym i w Kościele.
Rodzicom niesie wsparcie poprzez dzielenie się problemami, wymianę doświadczeń, pomaga zrozumieć sens cierpienia.
Członkom Stowarzyszenia i wolontariuszom daje doświadczenie bezinteresownej służby oraz miłości na wzór Pana Boga. Tak mało ofiarowując, otrzymujemy dużo więcej – radość i serce osoby niepełnosprawnej. Dokonuje się wymiana na poziomie serca, dając każdy otrzymuje "serce za serce”.
Stowarzyszenie od 2005 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.